Zápisnica a Uznesenia zo zasadnutia OZ v Zázrivej zo dňa 30. 06. 2021

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 30.06.2021 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 30.06.2021, č. 29-47/2021.