ZÁPISNICA A UZNESENIE ZO DŇA 10.12.2020

zazriva

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 10.12.2020 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 10.12.2020, č. 50-79 2020.