ZÁPISNICA A UZNESENIE ZO DŇA 12.12.2019

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 12.12.2019 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 12.12.2019, č. 42-74 2019.