ZÁPISNICA A UZNESENIE ZO DŇA 14.03.2019

zazriva

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 14.13.2019 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 14.13.2019, č. 1-6 2019.