ZÁPISNICA A UZNESENIE ZO DŇA 14.09.2020

zazriva

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 14.09.2020 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 14.09.2020, č. 31-49 2020.