ZÁPISNICA ZO DŇA 23.11.2018 a UZNESENIE 4-2018

zazriva

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 23.11.2018 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 23.11.2018, č. 4-2018.

VZN obce Zázrivá schválené OZ dňa 04. 12. 2015 uznesením č. 7 / 2015.

Odpovedať