ZÁPISNICA ZO DŇA 24.03.2017 A UZNESENIE 1-2017

zazriva

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 24.03.2017 o 15:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 24.03.2017, č. 1-2017.

Uznesenie 2-2015