Zápisnice a Uznesenia zo zasadnutia OZ v Zázrivej zo dňa 29.09.2022

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 29.09.2022 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 29.09.2022,  č.39-59/2022.