Zasadanie poslancov obecného zastupiteľstva

24.11.2011 – Pracovné stretnutie obecnej rady
09.12.2011 – Zasadanie obecného zastupiteľstva