Zázrivské dni 2019

Tohtoročné Zázrivské dni v Zázrivej boli 20. a 21. júla a ponúkli svojim návštevníkom množstvo folklórnych programov, súťaží a sprievodných aktivít. Úvod programu v sobotu patril súťažiam s drevom, ktoré zorganizoval pán Marek Solárik a ktoré začali na obed súťažou v pílení dreva muži aj ženy, nasledovala súťaž v hode polenom muži aj ženy, potom bol beh s batohom sena muži aj ženy a silová súťaž držanie vedier s vodou muži aj ženy. O 14.30 hod. začala súťaž v ťahaní korbáčikov muži aj ženy, potom v pletení korbáčikov, v jedení korbáčikov a v pití žinčice a súťaž o najlepší syrový výrobok, ktorú vyhrala firma Syrmix, druhá bola firma Albo a tretia Koliba. Taktiež tu bola možnosť stretnúť a porozprávať sa so včelárom pánom Mirkom Macekom vo včelárskom minimúzeu. Návštevníci si mali možnosť pozrieť aj veľkú výstavu drobnochovateľov, kde si mohli odovzdať  svoje skúsenosti pod vedením pána Martina  Vraniaka. Po ukončení súťaží a odovzdaní cien a bohatej tomboly nám začal večerný program. V programe sa predstavil Fsk Limbora po nej nasledoval koncert skupiny Eufory a reper Boki. Sobotňajší program  sme ukončili zapálením vatry a ľudovou zábavou, kde nám do tanca hrala skupina Rebeka.

V nedeľu sme začali slávnostnou sv. omšou v kostole, ktorú celebroval náš duchovný otec Mgr. Dušan Seman. Po sv. omši sme išli všetci krojovaní spoločne v sprievode do kultúrneho domu , kde sme si urobili spoločnú fotografiu. Následne po fotení nasledoval slávnostný príhovor pána starostu JUDr. Matúša Mnícha. Po ukončení slávnostného príhovoru sa ozýval nádherný spev našich helingonkárov bratov Macekovcov,  detí z DFS Zázrivček a ĽH Zázrivá. Počas ich vystúpenia prebiehalo sčítanie krojovaných, ktorí sa zapisovali do kroniky a každý si odniesol  pozornosť od našich korbačikárov, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Tohto roku sa nás zapísalo 209, čo je o 19 krojovaných viac ako vlani. Dúfam, že o rok nás bude opäť viac a aj ostatní vytiahnu svoje nádherné kroje a pôjdu spolu s nami. Ďalej sa  v programe predstavila naša Fsk Kýčera s programom „Na zázrivských lúkach“. Okrem našich folklóristov sa nám predstavili aj hostia  a to DFS Bitarovček, heligonkári zo Žiliny, skupina AT Band, DFS Belanček a Fsk Pláteník. Záver tohtoročných zázrivských dní patril skupine Kroky Michala Davida. Na záver by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave zázrivských dní, hlavne duchovnému otcovi, pánovi starostovi, Marekovi Solárikovi, Fsk Kýčera, združeniu korbačikárov, dobrovoľníkom, kolegom, Urbáru, ZOSZCH Zázrivá, poľovníckemu združeniu, včelárskemu minimúzeu, Zázrivskému aktívnemu spolku všetkým účinkujúcim aj súťažiacim, že sa zapojili do súťaží a všetkým Vám, že ste prišli a svojou účasťou podporili toto podujatie.

text Milota Papalová

Vyhodnotenie súťaží

Ťahanie korbáčikov ženy:
1. miesto Jana Mäsiarová
2. miesto Jana Vojvodová
3. miesto Jana Ligasová

Ťahanie muži:
1.miesto Gustáv Trnovec
2.miesto Aurel Trnovec
3.miesto Igor Vladovič

Pletenie korbáčikov:
1.miesto Jana Ligasová
2.miesto Jana Mäsiarová
3.miesto Mária Ligasová

Pitie žinčice:
1.miesto Mária Ligasová
2.miesto Tomáš Vlček
3.miesto Marián Ligas

Jedenie korbáčika:
1.miesto Terézia Ježková
2. miesto Ferko Otruba
3. miesto Ladislav Krška

Jedenie korbáčika deti:
1. miesto Lukáš Otruba
2. miesto Marián Matúš
3. miesto Šimon Otruba

Beh s batohom muži:
1.miesto Nikolas Solárik
2.miesto Jakub Tomko
3.miesto Patrik Kolár

Beh s batohom ženy:
1.miesto Adriána Tichá
2.miesto Lenka Podoláková
3.miesto Aneta Papalová

Držanie vedra s vodou ženy:
1.miesto Mária Ligasová
2.miesto Janka Mäsiarová
3.miesto Danka Kubačková

Držanie vedra s vodou muži:
1.miesto Ferko Otruba
2.miesto Ivan Paluga
3. miesto Patrik Kolár

Fúrikovanie:
1.miesto Patrik a Karin Koláriovci
2.miesto Lukáš M. a Dominika Žemličková
3.miesto Peter a Michal Stračákovci

Najkrajší zväzok: Katarína Kurtová

Najstarší účastník: Zuzana Timanová

Na záver by som sa chcela poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave zázrivských dní, hlavne duchovnému otcovi, pánovi starostovi, Fsk Kýčera, združeniu korbačikárov, dobrovoľníkom, kolegom, Urbáru, ZOSZCH Zázrivá, poľovníckemu združeniu, včelárskemu minimúzeu, Zázrivskému aktívnemu spolku všetkým účinkujúcim aj súťažiacim, že sa zapojili do súťaží a všetkým Vám, že ste prišli a svojou účasťou podporili toto podujatie.