Zázrivské dni 2023

Tohtoročné Zázrivské dni v Zázrivej boli iba jeden deň a to 15. júla. Všetkým návštevníkom ponúkli množstvo folklórnych programov, súťaží a sprievodných aktivít.

Začiatok sobotňajšieho popoludnia patril pobožnosti v starom kostolíku Všetkých svätých. Touto cestou chceme poďakovať duchovnému otcovi Mgr. Martinovi Jurčimu a jeho spolubratom. Po pobožnosti sme všetci krojovaní išli spoločne v sprievode k tribúne, kde sme si urobili spoločnú fotografiu. Následne po fotení nasledoval slávnostný príhovor pána starostu JUDr. Matúša Mnícha. Po jeho ukončení nasledovalo ako prvé vystúpenie našich detí z DFS Zázrivček a ĽH Zázrivá.

Počas ich vystúpenia prebiehalo sčítanie krojovaných, ktorí sa zapisovali do kroniky. Každý si odniesol pozornosť od našich korbačikárov, za čo veľmi pekne ďakujeme Jankovi Záňovi a Združeniu zázrivských korbačikárov. Tohto roku sa nás zapísalo 142. Dúfame, že o rok nás bude viac a aj ostatní vytiahnu svoje nádherné kroje a pôjdu spolu s nami. Ďalej sa nám v programe predstavili heligonkári bratia Macekovci.

Po nich sme privítali našu Fsk Kýčera s vystúpením, ktoré malo názov „Letné večery na podstení.“ Fsk Kýčera sa prezentovali varením tradičných jedál a to kvasky, ktoré si sami pripravili a ponúkali návštevníkom Zázrivských dní. Počas slávnostných dní v Zázrivej za kultúrnym domom okrem našich folkloristov to boli potom vystúpenia Ťažkej muziky z Terchovej, country skupina Texasband, Fsk Porubanka. Ako posledná vystupovala skupina Arzén. Sobotňajší program patril súťažiam, ktoré organizovalo spoločenstvo Urbár Zázrivá. Súťaž začala pílením dreva a potom pokračovala hádzaním polena. Chceme touto cestou poďakovať tomuto spoločenstvu za ochotu a ceny, ktoré si pre súťažiacich pripravili. K programu Zázrivských dní sa veľkou mierou pričinilo aj Poľovnícke združenie Zázrivá, ktorí vynaložili veľké úsilie a zúčastnili sa tohto podujatia v hojnom počte. Návštevníci si mali možnosť pozrieť výstavu zvieratiek pre deti a ukážku poľovníckych psov. Veľký záujem bolo aj o súťaženie v streľbe zo vzduchovky. Súťažiacich odmenili peknými cenami, darčekami a diplomami. Súčasťou pohostenia bol vynikajúci poľovnícky guláš, ktorým pohostili návštevníkov tohto podujatia. Chceme sa im ešte raz veľmi pekne poďakovať aj za občerstvenie, ktoré ponúkali .Taktiež tu bola možnosť stretnúť a porozprávať sa so včelárom pánom Mirkom Macekom vo včelárskom minimúzeu.

Za kultúrnym domom v priestoroch Pastierskeho centra, ktoré bolo vybudované v rámci projektu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 počas sviatočných dní prebiehala ukážka výroby syrových korbáčikov, srdiečok a iných zaujímavých vecí z mlieka, ktoré predvádzala Viktória Žúborová a Lackovi Kazárovi. Všetkým účastníkom kultúrneho programu ako aj organizátorom bola poskytnutá strava a účinkujúcim kultúrneho programu aj minerálka.

Na záver by sme chceli poďakovať všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na príprave Zázrivských dní, hlavne duchovnému otcovi, pánovi starostovi, Bc. Jozefovi Juríkovi, Palkovi Breierovi, Fsk Kýčera, Združeniu zázrivských korbačikárov, dobrovoľníkom, kolegom, Urbáru, poľovníckemu združeniu, včelárskemu minimúzeu, všetkým účinkujúcim aj súťažiacim, že sa zapojili do súťaží a všetkým Vám, že ste prišli a svojou účasťou podporili toto podujatie. Je len na nás, aby sme toto bohatstvo nenechali upadnúť do minulosti a ďalej ho rozvíjali a zachovávali, pretože naša krajina, ľudia, kultúra a tradície si to zaslúžia.