ZÁZRIVSKÉ DNI 2023

ZÁZRIVSKÉ DNI 15.07.2023

SOBOTA
14:00 hod. pobožnosť v kostolíku Všetkých svätých
14:40 hod. privítanie starostom obce
14:45 hod. DFS Zázrivček a ĽH Zázrivá
15:15 hod. bratia Macekovci – sčítanie krojovaných
15:45 hod. Ťažká Muzika
16:45 hod. „ Letné večery na podstení “ (Fsk Kýčera a ĽH zo Zázrivej)
17:15 hod. Texasband
18:15 hod. Fsk Porubanka

Koncerty skupín:
19:00 hod. Texasband
20:00 hod. Arzén
21:00 hod. Atomic – ľudová zábava a pálenie vatry

Sprievodný program:
Ľudové remeslá, ZO SZCH Zázrivá-výstava drobných chovateľov, Včelárske mini múzeum,
súťaž v pílení dreva (Urbár Zázrivá), Poľovnícke združenie Zázrivá – výstava, ukážka výroby korbáčikov a iných syrových výrobkov v kolibe.

Zmena programu vyhradená.