Zázrivské dni 2013

ZÁZRIVSKÉ DNI 2013

Zázrivské dni 2013

Zázrivské dni sú kultúrno-spoločenskou udalosťou  obce Zázrivá s niekoľkoročnou tradíciou. Je to trojdňová prezentácia tradícií, remesiel, folklóru a hudby regiónu. Najzaujímavejšou časťou Zázrivských dní je prezentácia výroby tradičných zázrivských korbáčikov, spojená so súťažami v ich výrobe. Novým prvkom Zázrivských dní 2012 bol nedeľný sprievod krojovaných, a ich sčítanie spojené so zápisom do kroniky. Zázrivské dni 2013 sa uskutočnia v dňoch 20.-21.7.2013.

Fotografie z predchádzajúceho ročníkov tu:

Zázrivské dni 2013

ZÁZRIVSKÉ DNI 20.7.–21.7.2013

SOBOTA
8:00 hod. Ranná sv. omša
12:00 hod. súťaž v pílení dreva, ukladanie metrovice, váľanie dreva, hod polenom (Urbár pozemkové spoločenstvo Zázrivá), súťaž beh s batohom a beh s fúrikom
14:00 hod. „Zázrivá, Zázrivá, nad Zázrivuof tôňä, tá naša Zázrivá korbáčikom voňä“ (Fsk Kýčera zo Zázrivej)
súťaž v ťahaní  korbáčikov, v pletení  korbáčikov, súťaž o najlepší syrový výrobok, súťaž v pití žinčice a súťaž v jedení  korbáčikov
18:00 hod. FS Salatín

Koncerty skupín:
19:00 hod. NO PENS
20:00 hod. Arzén
21:00 hod. Ľudová zábava a pálenie vatry  (hrá skupina – Nemôžem povedať)

Sprievodný program
Ľudové remeslá, gazdovské dvory ( poľovnícky, Fsk Kýčera, tesársky ), výstava Štefana Prílepku,  koliba – košiar, ovce a strihanie oviec a hra na heligónke, dvor chovateľov, atrakcie.

Zmena prevádzku spojov v nedeľu 21.7. 2013:
1. BUS
11:50 hod Ústredi – Plešivá
12:00 hod Plešivá – Ústredie – Biela
12:35 hod Biela – Ústredie
2. BUS
11:50 Ústredie – Ráztoky
12:00 Ráztoky – Ústredie – Havrania
12:25 Havrania – Kozinská – Končitá – Ústredie

Kvôli zmene nepôjdu spoje
503414/35 o 12:05 Ústredie – Havrania
503414/39 o 12:35 Havrania – Ústredie
503414/33 o 12:15 Ústredie – Ráztoky
503414/34 o 12:30 Ráztoky – Ústredie

NEDEĽA
13:00 hod. Slávnostná svätá omša v rímskokatolíckom kostole v Zázrivej
14:00 hod. ľudový sprievod, vystúpenie DFS Zázrivček „Kolo nás ?!“ sčítanie krojovaných

Slávnostný program
15:00 hod. Slávnostné zahájenie starostom obce
15.10 hod. Vyhlásenie sčítania krojovaných
15:15 hod. „Pod Rozsutcom žijem“ (Fsk Kýčera zo Zázrivej )
16:00 hod. Fsk Tepličan
17:00 hod. Dehova hudba Poľsko
17:30 hod. FS Fľajšovan
18:30 hod. Dubňanka- dychová hudba

Sprievodný program
Ľudové remeslá, gazdovské dvory ( poľovnícky, Fsk Kýčera, tesársky, ), výstava Štefana Prílepku,  koliba – košiar, ovce a strihanie oviec a hra na heligónke, dvor chovateľov, atrakcie.

zmena programu vyhradená

Zázrivské dni 2013

fotogaléria z predchádzajúceho ročníka tu:

Zázrivské dni 2013

Zázrivské dni 2013