Zázrivské  fašiangy 2023

Obec Zázrivá v spolupráci s FS Kýčera a dobrovoľníkmi organizovali v kultúrnom dome  dňa  21.2.2023   Zázrivské  fašiangy.  Program začal fašiangovým sprievodom  od 15.00 hod. v časti Ústredie, potom pokračoval večerným programom a fašiangovým posedením  od 18. hodiny. O 22. hodine nasledovalo Pochovávanie basy. O dobrú náladu sa postarali FS Kýčera,  zázrivskí heligonkári a DJ Sandy. 

Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a prišli nás podporiť svojou účasťou, osobitná vďaka patrí hlavne našej FS Kýčera za krásny kultúrny program, DJ Sandymu,  dobrovoľníkom  a všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili, aby sa toto  podujatie vydarilo.