Zázrivskí folklóristi postúpili na Krajskú súťaž

Dňa 9.7.2016 sa folkloristi zo Zázrivej zúčastnili regionálnej postupovej súťaže hudobného folklóru dospelých „STRETNUTIE S PIESŇOU“, ktorá bola súčasťou 16. Bačovských dní v Malatinej.

Cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať pozitívny vzťah k tradičnej ľudovej kultúre a podnecovať ich k aktívnej činnosti v tejto oblasti, aktivizovať členov a vedúcich ľudových hudieb a speváckych skupín k tomu, aby vyhľadávali, spracúvali a interpretovali hudobný materiál a podporiť existenciu a činnosť hudobných kolektívov a sólistov interpretujúcich ľudovú hudbu.

Táto súťaž bola rozdelená na štyri kategórie: spevácke skupiny, sólisti speváci, ľudové hudby a sólisti inštrumentalisti.

Folklórna skupina Kýčera sa súťažila v kategórii „spevácke skupiny“ v zložení: Eva Kostrošová, Terézia Kôpková, Terézia Fedorová, Viera Fedorová, Antónia Gaššová, Štefánia Otrubová, Ľudmila Bellová, Marta Foltínová, Miroslav Macek, Martin Vraniak a Patrik Matúš.

V kategórii „ľudové hudby“ súťažila Ľudová hudba Zázrivá v obsadení: Vladimír Moravčík, Jozef Hajny, Matej Bella, Simona Mäsiarová, Daša Mäsiarová a Patrik Matúš.

Kategóriu „sólistov inštrumentalistov“ reprezentoval Patrik Matúš.

Všetky zoskupenia resp. sólisti z našej malebnej obce postúpili na Krajskú súťaž, ktorá sa bude konať v Zázrivej dňa 24.9.2016. Príďte podporiť našich folklóristov.