Zberný dvor počas sviatkov

Zberný dvor v Zázrivej počas sviatkov 01.05.2019 a 08.05.2119 bude fungovať v skrátenom režime a to od 09:00 do 13:00.

Ďakujeme za pochopenie a prajeme pekné  prežitie pracovného voľna.