Žiadosť o spoluprácu pri riešení bezpečnostnej situácie

Obvodné oddelenie
PZ Dolný Kubín

OZNAM

Vážení spoluobčania!

Polícia v Dolnom Kubíne Vás touto cestou žiada o spoluprácu pri riešení bezpečnostnej situácie v našej obci ako aj v celom okrese Dolný Kubín. V poslednom období bol v obciach Oravy zaznamenaný zvýšený výskyt krádeží vlámaním do motorových vozidiel a rodinných domov resp. bytov. Tiež boli zaznamenané krádeže zo strany cudzincov /napr. občan rumunskej národnosti v dennej dobe vošiel do odomknutého rodinného domu v obci na Orave a pokúsil sa z neho odcudziť rôzne veci a pri tom ako prehľadával skrine bol vyrušený susedmi a na úteku bol zadržaný políciou/, ale aj občanov z iných okresov. Je preto potrebné, aby ste venovali zvýšenú pozornosť ochrane svojho majetku a:

– Zamykali si obydlia a motorové vozidlá
– Nepúšťali cudzie osoby do dvorov a domov ( pouliční predajcovia, osoby ktoré pod rôznou zámienkou sa   snažia od     vás vylákať finančné prostriedky resp. dosiahnuť, aby ste ich pozvali do domu, atď.)
– Pri jednaní s cudzími ľuďmi boli opatrní a pri akomkoľvek podozrení kontaktovali políciu na č. 158

Nenechávali v motorových vozidlách rôzne veci, ktoré by mohli lákať páchateľa

– Všímali si pohyb cudzích osôb resp. vozidiel v obci, pri akomkoľvek podozrení si zapísali evidenčné číslo vozidlá resp. aj typ a farbu a ihneď kontaktovali políciu na č. 158

Za spoluprácu ďakujeme všetkým občanom !

V Dolnom Kubíne 23. 08. 2012

Obvodné oddelenie PZ Dolný Kubín