Zmena úradných hodín – ÚPSVaR Dolný Kubín

Úradné hodiny pre klientov úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne s účinnosťou od 01.04.2020:

 

deň od – do
Pondelok:  8:00 – 11:00
Utorok: 8:00 – 11:00
Streda:  13:00 – 16:00
Štvrtok 8:00 – 11:00
Piatok 8:00 – 11:00

 

Zároveň generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu stanovuje zákaz vstupu rodičov s deťmi do priestorov úradov okrem nevyhnutných prípadov (napr. agenda SPODaSK).

Tento pokyn platí až do odvolania.