Zoznam registrovaných ubytovateľov oprávnených vyberať daň z ubytovania

Miroslav Bartoš, Petrová 36
Ondrej Borončo, Havrania 27
Viera Polláková, Havrania
Marián Callo, Havrania 81
Jozef Datko, Stred 228
Anton Drengubiak, Stred 345
Ján Fedor Stred, 180
Ing. Feranec, Havrania 22
Jozef Matúš Stred, Grúne
Ing. Kyša Marián, Stred 243
Marián Vlado, Havrania 138
Adam Otruba, Stred 90
Ľubomír Scholtz, Havrania 103
Miroslav Glonek, Ráztoky 32
Boris Štefánek, Grúne 47
J. Málik – Jánošíkov dvor, Petrová 8
Jozef Mičo, Biela 26
Jozef Pollák, Stred 361
Vladimír Antol, Plešivá
Jozef Vojaček, Havrania 28
Ján Teličák, Stred 433
Róbert Knop ,Demkovská 13
Jana Gaššová, Havrania 17
Miloš Šalaga, Stred 431
Štefan Topoľský, Havrania 141
Penzión Solisko,
Penzión Slnečný dvor s.r.o.
B.E.A.S. CONSULT s.r.o.
Jana Barátová, Kremnická 18, BA
Mgr. Martin Látal Narcisová 12, BA
Eurochata Zázrivá s.r.o.
Alena Holdová, Chata Zuzanka
Mária Tomanová a Ing. Vladimír Toman, Stred 474

(stav k 23.01.2013)