Zoznam umiestnenia kontajnerov na separovaný zber – sklo a plasty

Zoznam umiestnenia 110l kontajnerov na separovaný zber odpadu sklo a plasty

Zoznam umiestnenia 110l kontajnerov na separovaný zber odpadu sklo a plasty

Zoznam umiestnenia 110l kontajnerov na separovaný zber odpadu sklo a plasty po osadách

Biela:
konečná,

Stred:
vyšný koniec pri kapličke, vyšný koniec pri železnom moste p. Otruba č.d.429, IBV Sihli obchod D+D, centrum pohostinstvo Skala, centrum predajňa Jednota, centrum Kultúrny dom, Materská škola, Základná škola, bytovky pri pošte, zberný dvor, križovatka rázcestie Plešivá p. Jánoštín č.d. 52,  križovatka rázcestie Terchová, Mlynisko p. Žúbor č.d.11,

Demkovská:
konečná – pod Rovnou horou,

Malá Petrová:
Jánošíkov dvor,

Plešivá:
p. Červeň č.d. 18, konečná,

Dolina:
križovatka rázcestie Ráztoky, kaplička p. Maceková č.d. 64, autobusová zástavka p. Fedor č.d. 15, p. Čupaj č.d. 88,

Ráztoky:
Predajňa rozličného tovaru p. Zubajová, konečná

Grúňe:
p. Fedor č.d. 10,

Havrania:
predajňa Jednota, konečná,

Kozinská:
bývala predajňa rozličného tovaru,

Končitá:
konečná.

Biela: konečná Stred: vyšný koniec pri železnom moste p. Otruba č.d.429, IBV Sihli p Smolka č.d. 387, centrum pohostinstvo Skala, centrum predajňa Jednota, centrum Kultúrny dom, Materská škola, Základná škola, zberný dvor, križovatka rázcestie Plešivá p. Jánoštín č.d. 52, križovatka rázcestie Terchová, Mlynisko p. Žúbor č.d.11,  Demkovská: konečná – pod Rovnou horou,  Malá Petrová: Jánošíkov dvor Plešivá: p. Červeň č.d. 18, konečná Dolina: križovatka rázcestie Ráztoky, kaplička p. Maceková č.d. 64, autobusová zástavka p. Fedor č.d. 15, p. Čupaj č.d. 88,  Ráztoky: Predajňa rozličného tovaru p. Zubajová, Grúňe: p. Fedor č.d. 10 Havrania: predajňa Jednota, konečná  Kozinská: bývala predajňa rozličného tovaru,  Končitá: konečná,

 Biela: konečná Stred: vyšný koniec pri železnom moste p. Otruba č.d.429, IBV Sihli p Smolka č.d. 387, centrum pohostinstvo Skala, centrum predajňa Jednota, centrum Kultúrny dom, Materská škola, Základná škola, zberný dvor, križovatka rázcestie Plešivá p. Jánoštín č.d. 52, križovatka rázcestie Terchová, Mlynisko p. Žúbor č.d.11,  Demkovská: konečná – pod Rovnou horou,  Malá Petrová: Jánošíkov dvor Plešivá: p. Červeň č.d. 18, konečná Dolina: križovatka rázcestie Ráztoky, kaplička p. Maceková č.d. 64, autobusová zástavka p. Fedor č.d. 15, p. Čupaj č.d. 88,  Ráztoky: Predajňa rozličného tovaru p. Zubajová, Grúňe: p. Fedor č.d. 10 Havrania: predajňa Jednota, konečná  Kozinská: bývala predajňa rozličného tovaru,  Končitá: konečná,

Zoznam umiestnenia 110l kontajnerov na separovaný zber odpadu sklo a plasty po osadách