ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Zázrivá a do obecného zastupiteľstva v obci Zázrivá

zazriva

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce Zázrivá
Obec Zázrivá uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

p.č. meno, priezvisko titul vek zamestnanie názov politickej strany
1. Matúš Mních JUDr. 56 starosta SMER – sociálna demokracia

V Zázrivej, Dňa 20. septembra 2018

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do obecného zastupiteľstva
v obci Zázrivá

Obec Zázrivá uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva pre jeden volebný obvod obce Zázrivá:

Volebný obvod č. 1
p.č. meno, priezvisko titul vek zamestnanie názov politickej strany
1. Ján Babic, 42, živnostník, Slovenská národná strana
2. Tibor Bilek, 56, živnostník, Slovenská národná strana
3. Jozef Červeň, 59, vodič, Slovenská národná strana
4. Anton Drengubiak, 61, predseda urbáru, SMER – sociálna demokracia
5. Miroslav Chudaš, 34, lesník, Slovenská národná strana
6. Jozef Jurík Bc., 35, SZČO, Kresťanskodemokratické hnutie
7. Michal Karcol, 34, vedúci servisného oddelenia, Slovenská národná strana
8. Jakub Krška, 29, fotograf, SMER – sociálna demokracia
9. Miroslav Macek Ing., 43, technický manažér, Kresťanskodemokratické hnutie
10. Ambróz Otruba, 56, prevádzkový zámočník, Slovenská národná strana
11. Janka Pazderová, 50, vedúca predajne, Slovenská národná strana
12. Samuel Prílepok, 22, študent, Kresťanskodemokratické hnutie
13. Peter Štyrák, 40, robotník ,SMER – sociálna demokracia
14. Ladislav Teličák Ing., 47, vedúci obvodu prevádzky, Kresťanskodemokratické hnutie
15. Zdenko Trofimenko, 38, murár, Komunistická strana Slovenska
16. Peter Zelenec, 27, súkromný podnikateľ, SMER – sociálna demokracia
17. František Žúbor, Ing., 44, obchodný riaditeľ, Kresťanskodemokratické hnutie
18. Stanislav Žúbor, 45, živnostník, Kresťanskodemokratické hnutie

Vo volebnom obvode sa volí 9 poslancov.

V Zázrivej, Dňa 20. septembra 2018