Zverejnenie informácie – nárok na prídavok na dieťa u detí, ktoré dosiahli vek 16 rokov

Žiadosť o zverejnenie informácie V zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších právnych predpisov § 17 sa na Vás v rámci spolupráce a súčinnosti obraciame s požiadavkou zverejniť pre občanov Vašej obce nasledovnú informáciu: S účinnosťou od 01.09. príslušného kalendárneho roku sa každoročne prehodnocuje nárok na prídavok na dieťa u detí, ktoré dosiahli vek 16 rokov. Preto je potrebné, aby rodičia ako poberatelia prídavku na dieťa najneskôr do 30.09.2014 predložili platiteľovi prídavku na dieťa, ktorým je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska u detí, ktoré dosiahli tento vek potvrdenie o tom, že sa ďalej sústavne pripravujú na budúce povolanie dennou formou štúdia. Potvrdenie ( tlačivo ) o návšteve strednej alebo vysokej školy pre účely štátnych sociálnych dávok (prídavku na dieťa) si môže občan vyzdvihnúť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne, Námestie slobody 1 priamo na oddelení štátnych sociálnych dávok (5. poschodie č. d. 7,8, 9, 10), alebo na vrátnici úradu. Tlačivo o návšteve strednej alebo vysokej školy pre účely štátnych sociálnych dávok formát A5 je možné získať aj z internetu na stránke www.emnloyment.gov.sk (dávkový informačný servis, kde sú vzory tlačív a žiadostí na účely štátnych sociálnych dávok). Vypísané tlačivo oprávnenou osobou, ktorá poberá prídavok na dieťa a potvrdené príslušnou školou (originál) je potrebné odovzdať v stanovenom termíne t. j. do 30.09.2014 a to najlepšie osobne na oddelení štátnych sociálnych dávok. Úrad akceptuje aj tlačivo, ktoré vyplní a potvrdí príslušná škola, kde Vaše nezaopatrené dieťa študuje.

Žiadosť o zverejnenie informácie

V zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších právnych predpisov § 17 sa na Vás v rámci spolupráce a súčinnosti obraciame s požiadavkou zverejniť pre občanov Vašej obce nasledovnú informáciu:
S účinnosťou od 01.09. príslušného kalendárneho roku sa každoročne prehodnocuje nárok na prídavok na dieťa u detí, ktoré dosiahli vek 16 rokov. Preto je potrebné, aby rodičia ako poberatelia prídavku na dieťa najneskôr do 30.09.2014 predložili platiteľovi prídavku na dieťa, ktorým je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska u detí, ktoré dosiahli tento vek potvrdenie o tom, že sa ďalej sústavne pripravujú na budúce povolanie dennou formou štúdia.
Potvrdenie ( tlačivo ) o návšteve strednej alebo vysokej školy pre účely štátnych sociálnych dávok (prídavku na dieťa) si môže občan vyzdvihnúť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne, Námestie slobody 1 priamo na oddelení štátnych sociálnych dávok (5. poschodie č. d. 7,8, 9, 10), alebo na vrátnici úradu.
Tlačivo o návšteve strednej alebo vysokej školy pre účely štátnych sociálnych dávok formát A5 je možné získať aj z internetu na stránke www.employment.gov.sk (dávkový informačný servis, kde sú vzory tlačív a žiadostí na účely štátnych sociálnych dávok).
Vypísané tlačivo oprávnenou osobou, ktorá poberá prídavok na dieťa a potvrdené príslušnou školou (originál) je potrebné odovzdať v stanovenom termíne t. j. do 30.09.2014 a to najlepšie osobne na oddelení štátnych sociálnych dávok. Úrad akceptuje aj tlačivo, ktoré vyplní a potvrdí príslušná škola, kde Vaše nezaopatrené dieťa študuje.

 

Žiadosť o zverejnenie informácie V zmysle zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v znení neskorších právnych predpisov § 17 sa na Vás v rámci spolupráce a súčinnosti obraciame s požiadavkou zverejniť pre občanov Vašej obce nasledovnú informáciu: S účinnosťou od 01.09. príslušného kalendárneho roku sa každoročne prehodnocuje nárok na prídavok na dieťa u detí, ktoré dosiahli vek 16 rokov. Preto je potrebné, aby rodičia ako poberatelia prídavku na dieťa najneskôr do 30.09.2014 predložili platiteľovi prídavku na dieťa, ktorým je úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, odbor sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého bydliska u detí, ktoré dosiahli tento vek potvrdenie o tom, že sa ďalej sústavne pripravujú na budúce povolanie dennou formou štúdia. Potvrdenie ( tlačivo ) o návšteve strednej alebo vysokej školy pre účely štátnych sociálnych dávok (prídavku na dieťa) si môže občan vyzdvihnúť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne, Námestie slobody 1 priamo na oddelení štátnych sociálnych dávok (5. poschodie č. d. 7,8, 9, 10), alebo na vrátnici úradu. Tlačivo o návšteve strednej alebo vysokej školy pre účely štátnych sociálnych dávok formát A5 je možné získať aj z internetu na stránke www.emnloyment.gov.sk (dávkový informačný servis, kde sú vzory tlačív a žiadostí na účely štátnych sociálnych dávok). Vypísané tlačivo oprávnenou osobou, ktorá poberá prídavok na dieťa a potvrdené príslušnou školou (originál) je potrebné odovzdať v stanovenom termíne t. j. do 30.09.2014 a to najlepšie osobne na oddelení štátnych sociálnych dávok. Úrad akceptuje aj tlačivo, ktoré vyplní a potvrdí príslušná škola, kde Vaše nezaopatrené dieťa študuje.