Zvýšený počet krádeží v rodinných domoch

Obec Zázrivá v spolupráci s Policajným zborom, upozorňuje svojich občanov na zvýšený počet krádeží v rodinných domoch v uplynulom období.

Žiadame a upozorňujeme preto občanov, aby sledovali výskyt podozrivých osôb vo svojom okolí, taktiež dbajte na zabezpečenie svojich domov a hospodárskych budov zamknutím, hlavne vo večerných hodinách.
Starších a osamelo bývajúcich občanov vyzývame na opatrnosť pri komunikácii s rôznymi podomovými predajcami, ale aj s neznámymi ľuďmi.

V prípade akéhokoľvek podozrenia o pohybe podozrivých ľudí v našej obci kontaktujte policajný zbor na telefónnom čísle 158. 

Zvýšený počet krádeží v rodinných domoch