Uznesenia OZ 2023

Názov
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 09.03.2023 č.01-21/2023