Uznesenia OZ 2023

Názov
Uznesenia z OZ zo dňa 14.12.2023 č. 63-93/2023
Uznesenia z OZ zo dňa 15.06.2023 č.22-43/2023
Uznesenia z OZ zo dňa 21.09.2023 č. 50-62/2023
Uznesenia z OZ zo dňa 29.06.2023 č.44-49/2023
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia OZ zo dňa 09.03.2023 č.01-21/2023