VZN 2003

Názov
VZN 01-02-2003 o predajnom čase v obchodoch a reštauračných zariadeniach