VZN 2006

Názov
VZN 07-16-2006 daň z nehnuteľnosti
VZN 05-08-2006 o miestnych daniach a miestny poplatok za komunálny odpad