Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
64
SKI Centrum, s.r.o., IČO: 36380075
2-2012 Zmluva o nájme reklamného miesta
50 €
pdf
pdf
63
Elena Matúšová, IČO: 40167321
1-2012 Zmluva o nájme reklamného miesta
70 €
pdf
pdf
62
Monika Ligasová
15-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
61
Oľga Prílepková
14-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
60
Janka Pazderová
13-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
59
Danica Polláková
12-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
58
Mária Záňová
11-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
57
Emília Mahútová
10-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
56
Milada Mäsiarová
9-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
180 €
pdf
pdf
55
Ladislav Kazár
8-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
54
Antónia Káziková
7-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
53
Margita Šúrková
6-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
52
Beáta Daubnerová
5-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
110 €
pdf
pdf
51
Eva Bednárová
4-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
50
Jozefa Smolková
3-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
49
Miroslav Kozák
2-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
48
Ing. Ladislav Teličák
1-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
47
Obvodný úrad Dolný Kubín
27-2012 Zmluva č. 01563/2012 Po o poskytnutí verejných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
2464 €
pdf
pdf
46
Vladimír Papala
26-2012 Kúpna zmluva
2888 €
pdf
pdf
45
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
25-2012 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obci na úhradu výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
0 €
pdf
pdf
44
Žilinský samosprávny kraj
24-2012 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE
900 €
pdf
pdf
43
Slovak Telecom, a.s.
23-2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
42
Slovak Telecom, a.s.
22-2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
41
Slovak Telecom, a.s.
21-2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
40
Slovak Telecom, a.s.
20-2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
39
Slovak Telecom, a.s.
19-2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
38
Orange Slovensko, a.s.
18-2012 Služby mobilného operatora - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: B0627410
0 €
pdf
pdf
37
Orange Slovensko, a.s.
17-2012 Služby mobilného operatora - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: B0340277
0 €
pdf
pdf
36
Spišská katolícka charita
16-2012 Zmluva o zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby
19200 €
pdf
pdf
35
Pavol Tyemiak a manž. Lenka Tyemiaková
15-2012 Kúpna zmluva
101 €
pdf
pdf
34
CESTY NITRA, a.s., IČO: 34128344
14-2012 Zmluva o dielo, MK Paseky - Zázrivá
10949 €
pdf
pdf
33
Ministerstvo kultúry Slevenskej republiky
13-2012 Kultúrne poukazy
0 €
pdf
pdf
32
TEAM AGRO, s. r. o.
12-2012 Odborná starostlivosť na projekt s názvom „Viacúčelové športové ihrisko"
0 €
pdf
pdf
31
ADA trading, s.r.o.
11-2012 Modernizácia verejného priestranstva pri dome služieb v obci Zázrivá
46857 €
pdf
pdf
30
TF Fatran Zázrivá
10-2012 Dotácia na činnosť
4754 €
pdf
pdf
29
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
9-2012 Kanalizácia, ČOV
0 €
pdf
pdf
28
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
8-2012 Kanalizácia, ČOV
0 €
pdf
pdf
27
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
7-2012 Kanalizácia, ČOV
0 €
pdf
pdf
25
Pôdohospodárska platobná agentúra
5-2012 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku: Modernizácia verejného priestranstva pri Dome služieb v obci Zázrivá
42443 €
pdf
pdf
18
Stanislav Kazárik, Anna Kazáriková
Kúpna zmluva
1915 €
pdf
pdf
1 27 28 29 30