Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1248
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
110-2017 Darovacia zmluva - Lezecká stena
1000 €
pdf
pdf
1378
Stredoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36442151, IČ DPH: SK2022187453, DIČ: 2022187453
110-2018 Zmluva o pripojeni zariadenia do distribučnej siete
0 €
pdf
pdf
165
Terézia Žúborová
111-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
462
Jozef Teličák
111-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
777
Mária Karcolová – KVETY NIKA, IČO: 35079665
111-2013 Dodatok č . 2 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2008 zo dňa 28.8. 2008
677 €
pdf
pdf
1249
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31 335 004, DIČ: 2020834475
111-2017 Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve uzatvorenej 3. 4. 2017
0 €
pdf
pdf
1379
Úrad vlády Slovenskej republiky, IČO: 00151513
111-2018 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
1769 €
pdf
pdf
166
Terézia Žúborová
112-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
463
Mária Káziková
112-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
130 €
pdf
pdf
1250
Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
112-2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
14 €
pdf
pdf
1380
Ženská spevácka skupina Senková
112-2018 Zmluva o zabezpečení kultúrneho vystúpenia
100 €
pdf
pdf
167
Milota Gamanová
113-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
100 €
pdf
pdf
464
Miroslav Mlynárik
113-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1251
Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
113-2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
29 €
pdf
pdf
1381
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
113-2018 Dodatok č. 1-2019 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
30282 €
pdf
pdf
168
Ľudovít Macek
114-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
465
Terézia Žúborová
114-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
20 €
pdf
pdf
1252
Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
114-2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
20 €
pdf
pdf
1382
Ústredie ľudovej umeleckej výroby, IČO: 00 164 429, DIČ: 2020798736
114-2018 Licenčná zmluva č. 830/2018
60 €
pdf
pdf
169
Alena Pazderová
115-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
466
Božena Mäsiarová
115-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1154
Ivan Blesák
115-2018 Dohoda o ukončení Zmluvy o nájme pozemku č. 5/2016
0 €
pdf
pdf
1383
ZRUB ORAVA, s. r. o., IČO: 36 439 827, DIČ: 2022137117, IČ DPH: SK2022137117
115-2018 Zateplenie bývalého obecného úradu
15973 €
pdf
pdf
170
Viera Ďuračková
116-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
467
Viktória Žúborová
116-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1384
JRK Slovensko s.r.o, IČO: 50 530 950, DIČ: 2120371044
116-2016 Kúpna zmluva - kompostér
107000 €
pdf
pdf
171
Ján Záň
117-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
704
Pavol Fašánok
117-2012 Dodatok č. 1 k zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta č. 117/2012
20 €
pdf
pdf
468
Pavol Fašánok
117-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
172
Dana Uličná
118-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
469
Pavol Fašánok
118-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
173
Emília Čupajová
119-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
470
Ján Žúbor
119-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
59
Danica Polláková
12-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
32
TEAM AGRO, s. r. o.
12-2012 Odborná starostlivosť na projekt s názvom „Viacúčelové športové ihrisko"
0 €
pdf
pdf
363
Marta Karcolová
12-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
652
Agneša Blahušiaková
12-2013 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
807
Dana Lacúchová
12-2014 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
790
Stredoslovenská energetika, a.s, IČO: 36403008
12-2014 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie číslo 9100158686
0 €
pdf
pdf
953
Ingrid Cingelová
12-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1 3 4 5 6 7 38