Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Prvé kolo volieb prezidenta SR sa uskutoční v sobotu 23. marca 2024. Termín volieb oznámil v pondelok 8. januára 2024 predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini. Prípadné druhé kolo volieb sa bude konať v sobotu 6. apríla 2024.

Druhé kolo volieb sa koná do 14 dní od prvého kola v prípade, ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov voličov. Do druhého kola volieb postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov.

Informácie pre voliča

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania 2. kola vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania 1. kola vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky

Kandidáti na voľby prezidenta SR 2024

Utvorenie volebných okrskov a určenie vol. miest.

Žiadosť o hlasovací preukaz – osobne

Žiadosť o hlasovací preukaz – poštou

Žiadosť o hlasovací preukaz – splnom.

Oznámenie email – delegovanie člena do OkVK

Informácia pre voliča – voľby prezidenta SR