Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Prvé kolo volieb prezidenta SR sa uskutoční v sobotu 23. marca 2024. Termín volieb oznámil v pondelok 8. januára 2024 predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini. Prípadné druhé kolo volieb sa bude konať v sobotu 6. apríla 2024.

Druhé kolo volieb sa koná do 14 dní od prvého kola v prípade, ak ani jeden z kandidátov nezíska potrebnú väčšinu hlasov voličov. Do druhého kola volieb postupujú dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov.

Informácie pre voliča

Kandidáti na voľby prezidenta SR 2024

Utvorenie volebných okrskov a určenie vol. miest.

Žiadosť o hlasovací preukaz – osobne

Žiadosť o hlasovací preukaz – poštou

Žiadosť o hlasovací preukaz – splnom.

Oznámenie email – delegovanie člena do OkVK

Informácia pre voliča – voľby prezidenta SR