Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1106
Gustáv Krška, IČO: 00315010
67-2016 Zmluva o zimnej údržbe
0 €
pdf
pdf
1107
Stanislav Žúbor, IČO: 40170624
68-2016 Zmluva o zimnej údržbe
0 €
pdf
pdf
1108
Tibor Bilek, IČO: 40168034
69-2016 Zmluva o zimnej údržbe
0 €
pdf
pdf
1109
Ján Majdiš
19-2016 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
111
Karcolová Žofia
57-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1110
Slovgram, IČO: 17310598, IČ DPH: SK2020848973
70-2016 Slovgram
5 €
pdf
pdf
1111
Anton Drengubiak
71-2016 Kúpna zmluva
464 €
pdf
pdf
1112
ARRIVA Liorbus, a.s., IČO: 36 403 43, IČ DPH: SK2020127835
72-2016 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v prímestskej autobusovej doprave.
0 €
pdf
pdf
1113
Obec Oravský Podzámok - Spoločný školský úrad, IČO: 00314731
73-2016 Zmluva so sprostredkovateľom o spracovaní agendy
0 €
pdf
pdf
1114
František Chudaš
74-2016 Darovacia zmluva
300 €
pdf
pdf
1115
Alois Kubíček
75-2016 Darovacia zmluva
120 €
pdf
pdf
1116
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
76-2016 Darovacia zmluva Lezecké Centrum
1000 €
pdf
pdf
1117
STRECHY-MK s.r.o, IČO: 47608285
77-2016 - Zmluva o dielo klampiarske prace na budove ZS
3682 €
pdf
pdf
1118
Katarína Černajová
01-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1119
maXmaRR plus, s.r.o.
01-2017 Zmluva o nájme
1000 €
pdf
pdf
112
Žúborová Terézia
58-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
100 €
pdf
pdf
1120
Irena Timanová
02-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1121
Ing. Tibor Preťo-Geodet, IČO: 302 166 21
02-2017 Geodetické meranie určených úsekov Havranského a Zázrivského potoka
4950 €
pdf
pdf
1122
Mária Vojvodová
03-2017 Darovacia zmluva
180 €
pdf
pdf
1123
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
04-2017 Darovacia zmluva Lezecké Centrum
1000 €
pdf
pdf
1124
mArchus, s.r.o., IČO: 36499081
05-2017 - Zmluva o dielo ZŠsMŠ
600 €
pdf
pdf
1125
Mária Smilková
03-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1126
Terézia Lášticová
06-2017 Zámenná zmluva
0 €
pdf
pdf
1127
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
07-2017 Dohoda č. 17/20/010/1 o pomoci v hmotnej núdzi
0 €
pdf
pdf
1128
Jozef Flajs
04-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1129
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
08-2017 Darovacia zmluva Lezecké Centrum
1000 €
pdf
pdf
113
Mandincová Jana
59-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1130
MP Instal, s.r.o, IČO: 47693380
9-2017 Inštalatérske práce kúrenia a plynu, kuchyňa kultúrneho domu v Zázrivej
13866 €
pdf
pdf
1131
Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 36403008, DIČ: 2020106682
10-2017 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
0 €
pdf
pdf
1132
TJ Fatran Zázrivá, IČO: 00592188
11-2017 Zmluva o poskytnutí dotácie
5240 €
pdf
pdf
1133
Milan Dozsa
05-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1134
GASTRO VRÁBEll, s.r.o., IČO: 43897452, IČ DPH: SK 2022503626
12-2017 Gastrozariadenie v kuchynke Kultúrneho domu
24480 €
pdf
pdf
1135
Darina Valterová
06-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
1136
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, IČO: 00151866
13-2017 Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke
0 €
pdf
pdf
1137
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536, DIČ: 2021777780
14-2017 Dohoda č. 17/20/50J/3 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
25748 €
pdf
pdf
1138
Jana Šestáková
07-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1139
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), IČO: 45 736 359, DIČ: 202 334 5962
15-2017 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
0 €
pdf
pdf
114
Maceková Monika
60-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1140
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31 335 004, DIČ: 2020834475, IČ DPH: SK2020834475
16-2017 Darovacia zmluva PSS a.s.
3500 €
pdf
pdf
1141
Antónia Janegová
08-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1 2 3 4 5 6 38