Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
135
Žúborová Terézia
81-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
457
Žúborová Viktória
106-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
77
Zuzana Jellúšová
24-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
91
Zuzana Jellúšová
38-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
245
Zuzana Kršková
191-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1261
Zuzana Ligasová
2-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
226
Zuzana Maceková
172-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
130 €
pdf
pdf
967
Zuzana Máčeková
16-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
415
Zuzana Mahútová
64-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
454
Zuzana Mahútová
103-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
20 €
pdf
pdf
559
Zuzana Mäsiarová
207-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
453
Zuzana Ondríková
102-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
481
Zuzana Ondríková
130-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1377
Zuzana Otrubová
14-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
243
Zuzana Papalová
189-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
244
Zuzana Papalová
190-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
722
Zuzana Papalová
37-2013 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
212
Zuzana Pazderová
158-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
210 €
pdf
pdf
236
Zuzana Prílepková
182-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
70 €
pdf
pdf
872
Zuzana Timanová
37-2014 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
472
Zuzana Zaťková
121-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1520
Zuzana Žúborová
12-2020 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1 36 37 38