Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
160
Smolková Mária
106-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
100 €
pdf
pdf
457
Žúborová Viktória
106-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
763
Milan Delinčák - BUKOV, veľkoobchod ovocie-zelenina, IČO: 10842098
106-2013 Darovacia zmluva peňažného daru
12 €
pdf
pdf
1244
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
106-2017 Dodatok č. 2018-01 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
27732 €
pdf
pdf
1373
Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina, IČO: 37804880
106-2018 Kúpna zmluva o prevode hnuteľnej veci
1 €
pdf
pdf
161
Obuchová Margita
107-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
458
Margita Skubeňová
107-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
767
Úrad vlády Slovenskej republiky, IČO: 00151513
107-2013 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky
2700 €
pdf
pdf
1245
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
107-2017 Dohoda č. 17/20/012/14
0 €
pdf
pdf
1374
Ivan Macík
107-2018 Darovacia zmluva
400 €
pdf
pdf
162
Zubaj Anton
108-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
459
Kokošková Terézia
108-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
769
Cukráreň – Mária Tomková, IČO: 43675239
108-2013 Dodatok č. 7 ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2/2007 zo dňa 13. 7. 2007
0 €
pdf
pdf
1246
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
108-2017 Dohoda č. 17/20/012/10
0 €
pdf
pdf
1375
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
108-2018 Dodatok č. 2018-04 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
26470 €
pdf
pdf
770
NNN Trstená, s.r.o., IČO: 44944098
109 Darovacia zmluva
100 €
pdf
pdf
163
Krauseová Anna
109-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
460
Michaela Peterová
109-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1247
Mgr. Peter Manco
109-2017 Nájomná zmluva
45 €
pdf
pdf
1376
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
109-2018 Dohoda č. 18/20/010/2, uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
0 €
pdf
pdf
1518
Mária Zubajová
11-20 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
180 €
pdf
pdf
58
Mária Záňová
11-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
31
ADA trading, s.r.o.
11-2012 Modernizácia verejného priestranstva pri dome služieb v obci Zázrivá
46857 €
pdf
pdf
362
Juraj Štefaničák
11-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
651
Alena Žúborová
11-2013 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
789
Igor Žúbor, Zuzana Žúborová
11-2014 Zámenná zmluva
1958 €
pdf
pdf
806
Ľubomíra Mahútová
11-2014 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
927
Slovenský plynárenský priemysel, a. s., IČO: 35815256, DlČ: 2020259802
11-2015 Dodatok č. 05 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.07.2009
0 €
pdf
pdf
949
Ľudovít Butkaj
11-2015 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1035
Albín Kralčák, IČO: 37 359 428
11-2016 Dámske WC KD Zázrivá
1980 €
pdf
pdf
1132
TJ Fatran Zázrivá, IČO: 00592188
11-2017 Zmluva o poskytnutí dotácie
5240 €
pdf
pdf
1177
Anežka Sivková
11-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1270
Štefánia Kurtová
11-2018 darovacia zmluva
182 €
pdf
pdf
1349
Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb, IČO: 00623521
11-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1397
Ján Trnovec
11-2019 Kúpna zmluva
1790 €
pdf
pdf
1425
Ľudmila Badáňová
11-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1486
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256, DIČ: 2020259802, IČ DPH: SK2020259802
11-2020 Dodatok č.008 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 01.07.2009
0 €
pdf
pdf
164
Lacko Albín
110-2011 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
461
Alžbeta Luptáková
110-2012 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
776
Slovenský plynárenský priemysel, a. s., IČO: 35815256, DlČ: 2020259802
110-2013 Dodatok č. 03 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 1.7.2009 pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) zo dňa 1.1.2014
0 €
pdf
pdf
1 2 3 4 5 6 38