Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1299
Akadémia muzika, IČO: 42391881
40-2018 Zmluva o dielo - Ovčärske obyčaje - Redikaňä v Zázrivej
200 €
pdf
pdf
1298
Anna Srniaková
39-2018 Zmluva o dielo - Ovčärske obyčaje - Redikaňä v Zázrivej
300 €
pdf
pdf
1297
Stanislav Otruba, IČO: 32279779, DIČ: 1021308486
38-2018 Zmluva o dielo - Ovčärske obyčaje - Redikaňä v Zázrivej
30 €
pdf
pdf
1296
Stanislav Otruba
37-2018 Zmluva o dielo - Ovčärske obyčaje - Redikaňä v Zázrivej
30 €
pdf
pdf
1295
Rudolf Grontko
36-2018 Zmluva o dielo - Ovčärske obyčaje - Redikaňä v Zázrivej
30 €
pdf
pdf
1294
Peter Sovják
35-2018 Zmluva o dielo - Ovčärske obyčaje - Redikaňä v Zázrivej
100 €
pdf
pdf
1293
Peter Otruba
34-2018 Zmluva o dielo - Ovčärske obyčaje - Redikaňä v Zázrivej
30 €
pdf
pdf
1292
Patrik Matúš
33-2018 Zmluva o dielo - Ovčärske obyčaje - Redikaňä v Zázrivej
300 €
pdf
pdf
1291
Dobrzynski Krzystof Jakub
32-2018 Zmluva o dielo - Ovčärske obyčaje - Redikaňä v Zázrivej
450 €
pdf
pdf
1290
Matej Otruba
31-2018 Zmluva o dielo - Ovčärske obyčaje - Redikaňä v Zázrivej
30 €
pdf
pdf
1289
Matej Kazár
30-2018 Zmluva o dielo - Ovčärske obyčaje - Redikaňä v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1288
Martin Tesák
29-2018 Zmluva o dielo - Ovčärske obyčaje - Redikaňä v Zázrivej
100 €
pdf
pdf
1287
Anna Ďuračková, IČO: 35411660, DIČ: 1038221437
28-2018 Zmluva o dielo - Ovčärske obyčaje - Redikaňä v Zázrivej
300 €
pdf
pdf
1286
Ladislav Kazár
27-2018 Zmluva o dielo - Ovčärske obyčaje - Redikaňä v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1285
Ľudmila Bellová
26-2018 Zmluva o dielo - Ovčärske obyčaje - Redikaňä v Zázrivej
300 €
pdf
pdf
1884
Jozef Lodňan
25-2018 Zmluva o dielo - Ovčärske obyčaje - Redikaňä v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1283
Ján Martoš
24-2018
30 €
pdf
pdf
1282
Anton Otruba
23-2018 Zmluva o dielo - Ovčärske obyčaje - Redikaňä v Zázrivej
50 €
pdf
pdf
1281
ZRUB ORAVA, s. r. o., IČO: 36 439 827, DIČ: 2022137117, IČ DPH: SK2022137117
22-2018 Zmluva o dielo - Vybudovanie Pastierskeho centra v Zázrivej
37533 €
pdf
pdf
1280
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s, IČO: 00585441
21-2018 Skupinové úrazové poistenie U11
150 €
pdf
pdf
1279
Ministerstvo obrany SR Agentúra správy majetku, IČO: 30845572
20-2018 Darovacia zmluva prebytočného hnuteľného majetku štátu
30323 €
pdf
pdf
1278
Slovenský futbalový zväz, IČO: 00687308, DIČ: 2020898913
19-2018 Dotácia TJ Fatran Stavba pódia
15000 €
pdf
pdf
1277
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
18-2018 Dohoda číslo 18/20/50J/5
19821 €
pdf
pdf
1276
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
17-2018 Dohoda číslo 18/20/52A/38
2701 €
pdf
pdf
1275
Ing. Radovan Lupták
16-2018 Darovacia zmluva
200 €
pdf
pdf
1274
Dobrovoľná požiarna ochrana SR, IČO: 00177474, DIČ: 2020878992
15-2018 Dotácia DZH Zázrivá
3000 €
pdf
pdf
1273
Mgr. Tomáš Šlachta PATCH - MATCH, IČO: 45946043, DIČ: 1076683707
14-2018 Zmluva o poskytovaní služieb
1900 €
pdf
pdf
1272
Terézia Zaťková
13-2018 darovacia zmluva
100 €
pdf
pdf
1271
TJ Fatran Zázrivá, IČO: 00592188
12-2018 Dotácia TJ Fatran Zázrivá
5500 €
pdf
pdf
1270
Štefánia Kurtová
11-2018 darovacia zmluva
182 €
pdf
pdf
1269
Mária Mäsiarová
5-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
70 €
pdf
pdf
1268
Margita Oriešková
4-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1267
Ondrej Nemček
10-2018 Kúpna zmluva Praga
2800 €
pdf
pdf
1266
Martin Matúš
9-2018 Kúpna zmluva malotraktor
1850 €
pdf
pdf
1265
Erika Mäsiarová
3-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1264
NATUR-PACK, a.s., IČO: 35 979 798
8-2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabespečení systé,u združeného nakladania s odpadmi z obalov uzatvorenej zo dňa 29.6.2016
0 €
pdf
pdf
1263
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256, DlČ: 2020259802
7-2018 Dodatok č. 07 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.07.2009
0 €
pdf
pdf
1262
Roman Lacko
6-2018-Darovacia zmluva
500 €
pdf
pdf
1261
Zuzana Ligasová
2-2018 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1260
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
5-2018 Dodatok č. 2018-02 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
27732 €
pdf
pdf
1 2 3 4 5 34