Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1442
Peter Palo
45-2019 Darovacia zmluva
1000 €
pdf
pdf
1441
Ing. Zuzana Bútorová
44-2019 Darovacia zmluva
500 €
pdf
pdf
1440
Milan Krška
43-2019 Darovacia zmluva
1000 €
pdf
pdf
1439
02 Slovakia, s.r.o., IČO: 35848863, DIČ: 2020216748, IČ pre DPH: SK2020216748
42-2019 Dohoda o náhrade za obmedzenie využívania a užívania nehnuteľnosti
1200 €
pdf
pdf
1438
Slovak Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
41-2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
1437
Michal Longauer
40-2019 Darovacia zmluva
600 €
pdf
pdf
1436
Dušan Gaššo
39-2019 Darovacia zmluva
600 €
pdf
pdf
1435
Gustáv Krška
38-2019 Darovacia zmluva
1000 €
pdf
pdf
1434
GGFS s.r.o., IČO: 47 079 690, DIČ: 2023770892, IČ DPH: SK2023770892
37-2019 Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov a poskytovania iných plnení zamestnancom
0 €
pdf
pdf
1433
Ján Zaťko
36-2019 Kúpna zmluva
1026 €
pdf
pdf
1432
Augustín Púček
35-2019 Darovacia zmluva
780 €
pdf
pdf
1431
Jaroslav Hanuš, IČO: 40820726
34-2019 Zmluva o nájme pozemku
500 €
pdf
pdf
1430
Katarína Otrubová
13-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
90 €
pdf
pdf
1429
Marta Marková
12-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
30 €
pdf
pdf
1428
Riline, s.r.o., IČO: 36745821, DIČ: 2022331036, IČ DPH: SK2022331036
33-2019 33-2019 Dodatok č.1 k zmluve Asfaltovanie miestnej komunikácie - Kozinská zo dňa 02.07.2019
10323 €
pdf
pdf
1427
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221, DIČ: 2020720966
32-2019 Dodatok č.5/2012 k zmluve o zabezpečovaní poskytovania
23763 €
pdf
pdf
1426
Riline, s.r.o., IČO: 36745821, DIČ: 2022331036, IČ DPH: SK2022331036
31-2019 Asfaltovanie miestnej komunikácie - Kozinská
22845 €
pdf
pdf
1425
Ľudmila Badáňová
11-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1424
Vilola Krejzlová
10-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1423
Slovák Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
30-2019 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb - Magio Internet Security
0 €
pdf
pdf
1422
Slovák Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
29-2019 Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb - Magio Internet
0 €
pdf
pdf
1421
Žilinský samosprávny kraj, IČO: 37808427, DIČ: 2021626695
Zmluva č. 214/2019/OSV, o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
1000 €
pdf
pdf
1420
Západoslovenská energetika, a. s., IČO: 35823551, DIČ:2020285256
27-2019 Západoslovenská energetika, a. s., IČO: 35823551, DIČ:2020285256
4000 €
pdf
pdf
1419
Jozef Komňaťan a manželka Mariana Komňaťanová
26-2019 Kúpna zmluva
320 €
pdf
pdf
1418
Margita Voleková
25-2019 Zámenná zmluva
0 €
pdf
pdf
1417
EMPEMONT Slovakia s. r. o., IČO: 44618981, IČDPH: SK2022779891
24-2019 Zmluva o dielo - Radar RMR- 30
4600 €
pdf
pdf
1416
Stredoslovenská energetika, a.s., IČO: 36403008, DIČ: 2020106682
23-2019 Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie
0 €
pdf
pdf
1415
Ján Ferančík
9-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1414
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
22-2019 Dodatok č. 04-2019 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
0 €
pdf
pdf
1413
Slovak Telekom a. s, Bajkalská 28, IČO: 35 763 469, IČ DPH: SK2020273893
21-2019 Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
1412
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s, IČO: 00585441
20-2019 Poistná zmluva, Číslo návrhu PZ: 0999000228
20 €
pdf
pdf
1411
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s, IČO: 00585441
9-2019 Poistná zmluva, Číslo návrhu PZ: 0999000227
100 €
pdf
pdf
1410
Terézia Haviarová
8-2019 Dodatok č. 1 k zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta č. 253/2012
20 €
pdf
pdf
1409
Zdena Prílepková
7-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
60 €
pdf
pdf
1408
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
18-2019 Dohoda č.19/20/50J/5 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
19821 €
pdf
pdf
1407
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
17-2019 Dohoda č. 19/20/52A/10 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
1596 €
pdf
pdf
1406
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536
16-2019 Dohoda č. 19/20/052/6 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
319 €
pdf
pdf
1405
Vladimír Karcol
6-2019 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
50 €
pdf
pdf
1404
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
15-2019 Dodatok č. 03-2019 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
0 €
pdf
pdf
1403
Spišská katolícka charita, IČO: 35514221 DIČ: 2020720966
14-2019 Dodatok č. 02-2019 k Zmluve o zabezpečovaní poskytovania sociálnych služieb zo dňa 29.12.2010
0 €
pdf
pdf
1 2 3 4 5 38