Zmluvy

Číslo:
Dodávateľ:
Predmet:
1207
Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín, IČO: 30794536, DIČ: 2021777780
74-2017 Dohoda č. 17/20/50J/ll o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
10299 €
pdf
pdf
1206
Jana Karcolová
16-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
180 €
pdf
pdf
1205
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., IČO: 31 563 732, DIČ: 2020427046
73-2017 Zmluva Oprava MK Zázrivá - časť Havrania
32754 €
pdf
pdf
1204
Slovák Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
72-2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb SIM2 MR
0 €
pdf
pdf
1203
Slovák Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
71-2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb SIM1 MR
0 €
pdf
pdf
1202
Slovák Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
70-2017 Zmluva o poskytovaní verejných služieb - balík služieb Internet Biela MR
10 €
pdf
pdf
1201
Ľudovít Gaššo
15-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1200
Vladimír Šumský, Erika Šumská, rod. Smolková
69-2017 Kúpna zmluva na zariadenie bytu č. 1
1300 €
pdf
pdf
1199
Slovák Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
68-2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
19 €
pdf
pdf
1198
Západoslovenská energetika, a. s., IČO: 35823551, DIČ:2020285256
67-2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Zázrivské dni 2017
4000 €
pdf
pdf
1197
Fond na podporu umenia, IČO: 42418933
66-2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov príspevku - knižnica
1000 €
pdf
pdf
1196
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
65-2017 Darovacia zmluva - Lezecká Stena
2000 €
pdf
pdf
1195
MK hlas, s.r.o., IČO: 45352305, DIČ: 2022945408
64-2017 Zmluva o dielo - Rekonštrukcia obecného rozhlasu
12975 €
pdf
pdf
1194
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o., IČO: 31 563 732, DIČ: 202042704
63-2017 Zmluva o dielo č. 221/17/039, Oprava MK Zázrivá - časť Ráztoky
32754 €
pdf
pdf
1193
Pavol Láštic
14-2016 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1192
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť, IČO: 36070629, DIČ: 2021602066
62-2017 Zmluva o spolupráci - Odkaz pre starostu
0 €
pdf
pdf
1191
Mgr. Peter Madigár, IČO: 50 872 168, DIČ: 1075388006
61-2017 Príkazná zmluva, Projektový manažér – projekt „Trasa valašskej kultúry“ , (externý projektový manažment)
25878 €
pdf
pdf
1190
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky IČO: 00151866, DIČ: 2020571520
60-2017 ZMLUVA číslo OU-DK-OKR-2017/004553-023 o výpožičke
4565 €
pdf
pdf
1189
Orange Slovensko a. s., IČO: 356 97 270, DIČ: 20 20 31 05 78, IČ DPH: SK 20 20 31 05 78,
59-2017 Orange a.s., Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0 €
pdf
pdf
1188
Ondrej Košarišťan s rodinou
58-2017 Darovacia zmluva - Starý kostol
500 €
pdf
pdf
1187
Žilinský samosprávny kraj, IČO: 37 808 427, DIČ: 202 162 66 95
57-2017 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. V3/2017/O/69 - autobusová zastávka
1495 €
pdf
pdf
1186
Žilinský samosprávny kraj, IČO: 37 808 427, DIČ: 202 162 66 95
56-2017 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 152/O/OK-2017 - Zázrivské dni 2017
1300 €
pdf
pdf
1185
Jaroslav Hanuš, IČO: 40820726
55-2017 Nájomné na plochu
400 €
pdf
pdf
1184
Slovák Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
54-2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb ISDN
29 €
pdf
pdf
1183
Slovák Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
53-2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb TP1
14 €
pdf
pdf
1182
Slovák Telekom, a.s., IČO: 35 763 469, DIČ: 2020273893, IČ pre DPH: SK2020273893
52-2017 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb TP1
14 €
pdf
pdf
1181
Fond na podporu umenia, IČO: 42418933
51-2017 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
1000 €
pdf
pdf
1180
Elena Káziková
13-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1179
Johana Ševčíková
12-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
80 €
pdf
pdf
1178
SOMI Applications s.r.o., IČO: 46972366, DIČ: 2023689712
50-2017 Dodatok ku zmluve o poskytovaní služieb č.: 2016_09_08_MD_001
0 €
pdf
pdf
1177
Anežka Sivková
11-2017 Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
150 €
pdf
pdf
1176
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
49-2017 Darovacia zmluva
1000 €
pdf
pdf
1175
Nadácia Slovenskej sporiteľne a.s., IČO: 30 856 868
48-2017 Dotácia kostolík lavice
4700 €
pdf
pdf
1174
MEVA-SK s.r.o. Rožňava, IČO: 31681051, DIČ: 2020500724
47-2017 Škatule na kompost
106500 €
pdf
pdf
1173
Lukáš Drengubiak
46-2016 Kúpna zmluva pozemku
1960 €
pdf
pdf
1172
Andrej Mäsiar, Magdaléna Mäsiarová
45-2016 Kúpna zmluva pozemku
50 €
pdf
pdf
1171
DGB consult, s.r.o., IČO : 00634191, DIČ : 2020453402
44-2017 Zmluva na spracovanie žiadosti NFP
2640 €
pdf
pdf
1170
Marek Záň
43-2017 Nájomná zmluva na pozemok
16 €
pdf
pdf
1169
EURO-MONT SK s.r.o., IČO: 46206094
42-2017 kompletná renovácia parkiet vo kultúrno spoločenskej sále v obci Zázrivá
6947 €
pdf
pdf
1168
Zázrivský aktívny spolok, IČO: 45792313
41-2017 Darovacia zmluva
2000 €
pdf
pdf
1 2 3 4 5 32