Revitalizácia a sprístupnenie starého kostola

Darca: Nadácia Slovenskej sporiteľne
Grantový program: 1. Obce bližšie k vám 2017: Pamiatky
Žiadateľ:  Obec Zázrivá
Projekt: Revitalizácia a sprístupnenie starého kostola

Cieľom podporeného projektu sprístupnenia zrúcaniny starého kostola je vytvorenie miesta – oddychovej časti pre všetkých návštevníkov kostola, kde majú možnosť obdivovať prácu našich starých a prastarých otcov, či už skrz vystavené historické fotografie, ale aj samotným skúmaním obnažených múrov a jeho architektúry.
Už teraz je zrúcanina kostola vyhľadávaným miestom pre oddych, relax a pietu, nielen pre občanov, ale aj návštevníkov obce, regiónu. Doplnením parkových lavíc len rozšírime ponuku možnosti oddychu.
Priebeh aktivít:
– inštalácia parkových lavíc
– vyhotovenie a príprava pre pokládku a samotné uloženie dlažby
– pokládka kameninovej dlažby
Výsledkom je priestor osadený parkovými lavicami a podlaha v tesnom okolí kamenného oltára.

Peňažný dar vo výške 4 700,- € na projekt Revitalizácia a sprístupnenie starého kostola poskytla Nadácia Slovenskej sporiteľne.

 

https://zazriva.com/?podujatie=grantovy-program-%E2%80%9Eobce-blizsie-k-vam%E2%80%9C-pomoze-zrekonstruovat-aj-kostolik-v-zazrivej

Grantový program „Obce bližšie k vám“ pomôže zrekonštruovať aj kostolík v Zázrivej