CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM – ADVENTNÉ ČÍTANIE

Obecná knižnica v Zázrivej v rámci projektu CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM – ADVENTNÉ ČÍTANIE organizovala pre žiakov základnej školy podujatia, ktoré sa konali dňa 10.12 a 11.12.2019 v Obecnej knižnici.
Tento celoslovenský projekt je zameraný na rodinu a jeho cieľom je podpora emocionálneho, psychického a morálneho zdravia detí a mládeže. Všetko sa nieslo v znamení hesla:,,Čítajme deťom 20 minút každý deň.“
Projekt pozostáva z programu, kde hlavnými čítajúcimi hosťami sú osobnosti, ktoré sú ochotné prečítať nejaký úryvok z knihy. Hosťami nášho stretnutia boli pán Miroslav Karcol, ktorý žiakom prerozprával povesť z Povestí spod Rozsutca, ktorá mala názov Ako zo zázrivského kostola jeden apoštol do Žaškova odišiel. Ďalšími hosťami boli Otec Martin a pani učiteľka Valika Juríková. Otec Martin prečítal žiakom rozprávku o narodení Ježiška z knihy Vianoce majstra Ladu , kde neopakovateľná atmosféra Vianoc dýchne na malých i veľkých čitateľov. Z ľudových obrázkov a tak aj z prozaických a básnických textov ľudových, zľudovelých či autorských cítiť mimoriadny úspech u českých čitateľov mieria aj za čitateľmi na Slovensko. Knihu do slovenčiny s ohromujúcim citom pre jazyk prebásnil Ľubomír Feldek. Nasledoval krátky príbeh z Vianočnej knižky plnej rozprávok, básní, kolied a vinšov, ktorý nám prečítala pani učiteľka Valika Juríková. Príbeh mal názov O Vianociach, ktoré nechceli prísť. V závere podujatia sme si zaspievali, zarecitovali básničky a plní radosti a očakávania z Vianoc sme sa s deťmi rozlúčili.
Tento čarovný čas však nie je len o darčekoch, je najmä o dobre, láske a spoločne prežitých chvíľach s najbližšími, či s milou knižkou, ktorá roztancuje iskierky v detských očiach.