Mapa zimnej údržby 2019-2020

Vážení spoluobčania,
Obec Zázrivá dostávala v tomto krízovom období množstvo podnetov a sťažností na zimnú údržbu ciest a chodníkov.
Riešila krízový stav na všetkých komunikáciách, prednostne na sprístupnení ciest III. triedy a po ich sprístupnení, pristúpila k riešeniu Vašich telefonických pripomienok.
Výkon zimnej údržby ciest a komunikácii v obci zabezpečujeme prostredníctvom externých dodávateľov a vlastného traktora vybaveného na zimnú údržbu. V neposlednom rade sa snažíme pomôcť čistením chodníkov prostredníctvom aktivačných pracovníkov.
Pre zlepšenie informovanosti a zefektívnenie výkonu zimnej údržby, sme pre Vás spracovali podrobnú mapu zimnej údržby, s vyznačením rajónov jednotlivých osád a dodávateľov služieb. V prípade aktuálnej naliehavosti, Vás prosíme o kontaktovanie konkrétneho pracovníka vykonávajúceho zimnú údržbu.
Ďakujeme za vaše pripomienky k mape, prípadne iné, ktoré poslúžia zlepšenie zimnej údržby.

Rozpis zimnej údržby
Jozef Matúš, obecný traktor – 0902 122 688
(centrum, IBV Sihla, osady: Dolina, Horná Plešivá – Balkán)
Tibor Bilek – 0905 469 132
(osady: Končitá, Malá a Veľká Havrania)
Ľudovít Fedor – 0907 523 945
(osady: Ráztoky, Grúne, )
Ján Žúbor – 0903 048 578
(osady: Plešivá, Veľká a Malá Petrová, Biela,)
Peter Jurčík – 0908 566 033
(osady: Plešivá, Kozinská, stará cesta – Pod skalku do Ligasov)

 

Mapa zimnej údržby 2018-2019 na stiahnutie v PDF  a JPG – rýchlosť načítania závisí od kvality Vášho internetového pripojenia.