NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2020-2022

zazriva

Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022 – príjmy

 

Návrh rozpočtu na roky 2020 – 2022 – výdaje