V Zázrivej sa konal jedinečný tesársky workshop, ktorý vzbudil záujem po celom Slovensku.

Od piatku 17.11.2017 do nedele 19.11.2017 sa v Zázrivej konal workshop tesárstva a ľudového staviteľstva. Zúčastnilo sa ho 15 účastníkov z celého Slovenska, ktorí mali možnosťdozvedieť pravidlá a zásady stavby a obnovy tradičných ľudových stavieb, vyskúšať si prácu tradičnými autentickými tesárskymi technikami s akcentom na zachovávanie detailov a špecifickosti ľudových stavieb. Súčasťou workshopu boli aj odborné prednášky a prezentácie, v nedeľu sa konala odborná exkurzia spojená s prehliadkou stavieb tradičnej ľudovej architektúry. V súčasnosti tradičnétesárske remeselné zručnosti upadajú do zabudnutia,  rekonštrukcie pôvodnej architektúry tradičnými spôsobmi súskôr niečím výnimočným a mimoriadnym ako normálnou súčasťou starostlivosti o kultúrne dedičstvo. Na slovenskom vidieku sa nevenuje dostatočná pozornosť kvalitnej starostlivosti o ľudovú architektúru a kvalitnú súčasnú architektúru. Namiesto opravy hodnotných stavieb sa realizuje necitlivá výstavba rôznych napodobenín tradičnej architektúry, ktoré nerešpektujú miestne architektonickéšpecifiká a ráz, v mnohých prípadoch dokonca narúšajú aj miestne sídelnéštruktúry a krajinný obraz. Workshop chcel prispieť k potrebe vzdelávania a zachovávania jedinečných zručností a postupov, ktoré nadväzujú na bohaté kultúrne dedičstvo, rozmanitosť, jedinečnosť a rázovitosť tradičnej architektúry Slovenska. Obec Zázrivárealizovala podujatie v rámci projektu Trasa valašskej kultúry, workshop sa stretol s mimoriadnym záujmom o účasť. Workshop prebiehal pod vedením dvoch skúsených lektorov a majstrov Ing. arch. Borisa Hochela  a Ing.arch. Júliusa Lišaníka, ktorí majú dlhoročnéskúsenosti s tradičným tesárstvom a pamiatkovou obnovou.

Projekt „Trasa valašskej kultúry“ je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Projekt realizuje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” v partnerstve s Detskou organizáciou Fénix, o.z. Územnou organizáciou Snina, Województwem Podkarpackim, Regionálnou rozvojovou agentúrou Svidník, Województwem Małopolskim, Związkiem Podhalan w Polsce, Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER, Obcou Oravská Polhora, Obcou Malatiná a Obcou Zázrivá.

Poland-Slovakia_SK_01_RGB-(