Voľby prezidenta SR konané dňa 16.03.2019 v Zázrivej

Voľby prezidenta SR konané dňa 16.03.2019 v Zázrivej

 

  okrsok č. 1 okrsok č. 2 spolu
Počet osôb zapísaných v zozname voličov 1147 1030 2177
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 637 485 1122
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 637 485 1122
Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov 633 481 1114

 

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov:

p.č. meno a priezvisko 1 2 spolu
1. Béla Bugár, Ing. 1 2 3
2. Zuzana Čaputová, Mgr. 218 178 396
3. Martin Daňo 16 8 24
4. Štefan Harabin, JUDr. 99 72 171
5. Eduard Chmelár, doc. Mgr., PhD. 10 8 18
6. Marian Kotleba, Ing. Mgr. 80 81 161
7. Milan Krajniak, Bc. 24 14 38
8. József Menyhárt, PaedDr., PhD. 0 0 0
9. František Mikloško, RNDr. 65 55 120
10. Robert Mistrík, Dr. Ing. 2 3 5
11. Maroš Šefčovič, JUDr., PhD. 102 52 154
12. Róbert Švec, Mgr. 2 2 4
13. Bohumila Tauchmannová, Ing. 2 3 5
14. Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD. 11 2 13
15. Ivan Zuzula, RNDr., CSc. 1 1 2

 

Na stiahnutie vo forme PDF tu: výsledky volieb podľa okrskov