VÝSLEDKY SÚŤAŽE V SPOLOČENSKEJ HRE „ DÁMA“

Obecný úrad Zázrivá organizoval v nedeľu 12.1.2020 súťaž v spoločenskej hre „Dáma“, ktorá prebiehala v 3 kategóriách: deti do 10 rokov, deti do 15 rokov a nad 15 rokov. Jednotlivým víťazom boli odovzdané ceny. Ďakujeme všetkým súťažiacim za to, že sa zúčastnili a jednotlivým víťazom blahoželáme.

Kategória :
Do 10 rokov:
1. miesto Janko Pallo
2. miesto Tobiáš Janký
3. miesto Andrea Otrubová

Do 15 rokov:
1. miesto: Lukáš Otruba
2. miesto Andrej Matúš
3. miesto Magduška Otrubová

Nad 15 rokov:
1. miesto Marian Guričan
2. miesto František Bukovský
3. miesto Janko Pallo