ZÁPISNICA ZO DŇA 29.11.2018 a UZNESENIE 5-2018

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 29.11.2018 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej.

Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 29.11.2018, č. 5-2018.