Kultúrne podujatia, svadby, zábavy, predaj tovaru v kultúrnom dome

Vybavuje:
Mgr. Anna Otrubová, správca knižnice
tel.: 043 5896 138
mail: anna.otrubova@zazriva.com, kultura@zazriva.com

Ako vybaviť hudobnú produkciu (ples, tanečnú zábavu, diskotéku, iné kult. podujatie).
Osobne alebo telefonicky zabezpečiť termín podujatia v kultúrnom dome. Týždeň pred usporiadaním podujatia treba požiadať o povolenie usporiadať hudobnú produkciu na Obecnom úrade u Bc. Moniky Žúborovej. Po schválení starostom obce, treba uhradiť platbu za prenájom kultúrneho domu podľa platného cenníka. V deň preberania kultúrneho domu, musíte so sebou priniesť schválenú žiadosť a doklad o zaplatení prenájmu kultúrneho domu.

Ako vybaviť predaj.
Osobne alebo telefonicky zabezpečiť termín predaja. V deň predaja musí byť uhradený aj poplatok za prenájom kultúrneho domu podľa platného cenníka.

Ako vybaviť svadbu.
Osobne alebo telefonicky zabezpečiť termín svadby ohľadom nájmu priestorov za účelom svadobnej hostiny. Kultúrny dom bude odovzdaný v deň svadby, alebo po dohode s vedúcou kultúrneho domu. Platba za prenájom kultúrneho domu bude uhradená najneskôr do troch dní od skončenia svadby podľa platného cenníka.

Tlačivá žiadostí – Kultúrny dom
Nájom kultúrneho domu v Zázrivej
Žiadosť o povolenie usporiadať hudobnú produkciu
Platby za prenájom kultúrneho domu – cenník platný od 01.01.2023

Kultúrne podujatia

Prenájom kultúrneho domu v Zázrivej - cenník od 01.01.2023Prenájom kultúrneho domu v Zázrivej - cenník od 01.01.20230 €pdf