Prenájom kultúrneho domu v Zázrivej – aktualizácia podmienok

 Spotrebu  energií v kultúrnom  dome budeme uskutočňovať odpisom energií  pred akciou – svadbou a následne po jej ukončení.  Podľa  uvedených skutočností  bude vyrátaná suma, ktorú si nájomca uhradí. Poplatok za prenájom kultúrneho domu sa meniť nebude, ten  bude účtovaný podľa platného cenníka Nájomca si bude hradiť aj pranie obrusov, cena za jeden obrus 1,320€ Cena elektrickej energie  v KD činí 0,6€ za kwh, cena plynu 2,36€ za m3 a cena za vodné a stočné 3€m3.

 prísalie diskotéka, zábava, ples     

 60€   

prenájom veľkej sály/ 1 hod. domáci 10€ hostia 15€  
prenájom prísalia za1hodinu domáci 7€ hostia 10€  
sála na diskotéku, zábavu, ples  domáci 170€ hostia 220€  
požičovné stolička a riad 1ks/1deň                 0,50€
požičovné stôl 1ks/1deň                 1€

 

položky stav pred akciou dátum stav po akcii dátum vypočítaná hodnota
elektrika 0,6€/kwh                    
voda 3€/m3                                       
plyn 2,36€/m3                         
obrusy 1,32€/kus                          
KD prenájom veľká sála domáci 150€ hostia 250€                 
 prísalie na svadbu     30€
 kuchynka na svadbu domáci 60€ hostia 120€                   
 bývalá cukráreň     20€

Poplatok za prenájom KD od piatku do nedele
hostia 250€
domáci 150€

Poplatok za každý deň navyše 50€.