Formuláre a dokumenty

Názov
Schválený rozpočet na roky 2021 - 2023 - výdaje
Ako separovať - informačný leták
Formulár - Žiadost o dotáciu z rozpočtu obec Zázrivá.pdf
Harmonogram vývozu separovaného zberu na rok 2013
Harmonogram vývozu separovaného zberu na rok 2014
Informácia o návrhu zaradiť lokalitu SKUEV3251 Zázrivské lazy do národného zoznamu území európskeho významu
Komunitný plán sociálnych služieb obce Zázrivá 2018 – 2023
Komunitný plán sociálnych služieb obce Zázrivá na obdobie 2018-2023
Komunitný plán sociálnych služieb obce Zázrivá na roky 2011 - 2016
Návrh Dodatoku č. 3 k VZN obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 - výdaje
Návrh rozpočtu na rok 2014 - príjmy
Návrh rozpočtu na rok 2014 - výdavky
Návrh rozpočtu na rok 2017 - príjmy
Návrh rozpočtu na rok 2017 - výdaje
Návrh rozpočtu na rok 2018 - príjmy
Návrh rozpočtu na rok 2018 - výdaje
NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2010 - 2012 Prijmy
NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2010 - 2012 Vydaje
Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 - príjmy
Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 - výdaje
Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 - príjmy
Návrh Záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2017
Návrh Záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018
Návrh Záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
Návrh Záverečného účtu obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2020
Organizačný poriadok Obecného úradu v Zázrivej 2011
Organizačný poriadok Obecného úradu v Zázrivej 2014
Organizačný poriadok Obecného úradu v Zázrivej 2015