Formuláre a dokumenty

Názov
Schválený rozpočet na roky 2015-2017 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2016-2018 - príjmy
Schválený rozpočet na roky 2016-2018 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2017 - 2019 - príjmy
Schválený rozpočet na roky 2017 - 2019 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2018 - 2020 - príjmy
Schválený rozpočet na roky 2018 - 2020 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2019 - 2021 - príjmy
Schválený rozpočet na roky 2019 - 2021 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2020 - 2022 - príjmy
Schválený rozpočet na roky 2020 - 2022 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2021 - 2023 - príjmy
Schválený rozpočet na roky 2022 - 2024 - príjmy
Schválený rozpočet na roky 2022 - 2024 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2023 - 2025 - príjmy
Schválený rozpočet na roky 2023 - 2025 - výdaje
Schválený rozpočet na roky 2024 - 2025 - príjmy
Schválený rozpočet na roky 2024 - 2025 - výdaje
Separujme! - informačný leták
SPRÁVNE POPLATKY – MATRIČNÝ ÚRAD 2012
Štatút Obce Zázrivá
Usmernenie k informovaniu dotknutých osôb
Vitajte v Zázrivej - čo zaujímavé môžete u nás vidieť a zažiť
Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby na svojom území v zmysle § 75 ods. 17 ods. zákona o sociálnych službách pre sociálnu službu Zariadenie pre seniorov
Zásady hospodárenia s majetkom obce Zázrivá
Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2020
Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2021
Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2022
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015