1. ročník súťaže O NAJ BÚDKU SLOVENSKA pre rok 2022

Občianske združenie MALÁ LEHOTA BIELE MORE vyhlasuje 1. ročník súťaže O NAJ BÚDKU SLOVENSKA pre rok 2022.

Do súťaže sa môže zapojiť každý človek žijúci na tejto zemeguli. Každý, kto dýcha vzduch a nie je mu jeho osud ani osud živočíchov, v tomto prípade vtákov, ľahostajný.

PODMIENKY SÚŤAŽE:
* Každý súťažiaci môže odovzdať ľubovoľný počet búdok do súťaže. Môžu byť poslané rovnaké aj rôzne druhy búdok, minimálne však 1 kus.
* Porota má právo niektoré búdky vyradiť zo súťaže.
* Búdka pre vtáky môže byť vyrobená z rôznych materiálov.
* Búdka musí byť z jednej strany ľahko otvárateľná a čistiteľná, u polo búdok toto kritérium nie je.
* Búdka nesmie po vonkajších ani vnútorných stranách obsahovať ostré výčnelky v podobe presahujúcich končekov klincov alebo skrutiek, nátery musia byť zaschnuté (nesmú sa lepiť).
* Ku každej búdke treba priložiť vyplnený súťažný formulár, ktorý si môžete stiahnuť na: www.malalehotabielemore.sk
* Búdka bez vstupného formulára môže byť po uvážení zaradená do súťaže, avšak tu formulár doplní usporiadateľ a obec sa určí : Malá Lehota
* Búdky je potrebné fyzicky doručiť do dátumu: 30.júna.2022, na zberné miesta (informujte sa vopred)
* Nakoľko na obecnom úrade Malá Lehota nám nesmierne vychádzajú v ústrety, búdky, ktoré budú mať vo vstupnom formulári v kolónke „Mesto/obec“ uvedenú obec Malá Lehota, zostanú výlučne pre potrebu obce Malá Lehota a priľahlých štálov, a jej katastra. Takto sa búdky vrátia občanom aj chatárom. Niektoré sa vyvesia v škole a všade, kde to bude vhodné a potrebné.
* V kolónke Moje sympatické CHKO uveďte presný názov pre Vaše sympatické CHKO a Všetky búdky radi odovzdáme danému Vami zvolenému CHKO – tu však je potrebné uviesť, že búdky si musia prísť prevziať oficiálni zástupcovia CHKO osobne do Malej Lehoty, najneskôr do konca októbra príslušného roku. (na vlastné náklady) Búdky neposielame.
Zoznam CHKO:
CHKO Ponitrie,CHKO Štiavnické vrchy,CHKO Záhorie,CHKO Dunajské luhy,CHKO Kysuce,CHKO Horná Orava,CHKO Cerová vrchovina,CHKO Vihorlat,CHKO Malé Karpaty, CHKO Biele Karpaty, CHKO Strážovské vrchy, CHKO Poľana,CHKO Východné Karpaty, CHKO Latorica,
* V kolónke 6* Najväčšia búdka – nie, že prinesiete skriňu s tvrdením, že je to pre sovu alebo žltochvosta. Tu musí veľkosť búdky reálne zodpovedať veľkosti danému druhu vtáka a jeho hniezdeniu. Kvôli obmedzeným kapacitám ako dopravným tak aj skladovým zvážte prosím nadmernú veľkosť búdky – nie je možné, aby takáto veľká búdka súťažila hoci je možne že by v nej napríklad Žltochvost domový aj reálne zahniezdil ? naše kapacity by to nezvládli.:(

viac na https://malalehota.bielemore.sk/

podmienky-sutaze
logo-naj-budka-slovenska-1
prihlasovaci.formular