Aktualizácia a doplnenie knižného fondu odbornou literatúrou pre deti, mládež a dospelých

Po zverejnení výzvy sa Obecná knižnica v Zázrivej aj v roku 2023 zapojila projektomAktualizácia a doplnenie knižného fondu literatúrou pre deti, mládež a dospelých“ do grantového programu Fondu na podporu umenia 5.1.4., Akvizícia knižníc. Zaevidovaná žiadosť č. 23-514-04153 bola podporená sumou 1000 €. Pri spoluúčasti obce vo výške 150€ sa zakúpila knihy, ktoré obohatia knižničný fond našej knižnice.

Týmto Vás pozývame vybrať si z bohatej ponuky!