čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 70 v k. ú. obce Kraľovany v úseku mostného objektu

ČIASTOČNÁ UZÁVERA CESTY
Upozorňujeme občanov a najmä vodičov či cestujúcich na čiastočnú uzávierku cesty I/70 v km 0,200 v k.ú. Kraľovany v úseku mostného objektu ev. č. 70-001.
V súvislosti s realizáciou opravy poškodených mostných záverov je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 70 v k. ú. obce Kraľovany v úseku mostného objektu. Uzávera bude z dôvodu realizácie opravy poškodených mostných záverov.

Oprava bude prebiehať v dvoch etapách:
Uzávierka ľavej polovice od 21. apríla do 11. mája 2022.
Uzávierka pravej polovice od 12. mája do 01. júna 2022.

Cestná premávka bude v oboch etapách vedená dopravnými značkami a zariadeniami striedavo po voľnej polovici mostného objektu, a to o šírke min.3,5 m, s reguláciou dopravy cestnou svetelnou signalizáciou.

Oznámenie na stiahnutie vo forme PDF
023316CUZsscKralovany_I_70_opravaMZ
023316CUZsscKralovany_I_70_opravaMZnotif
023317OHLsscKralovany_I_70_opravaMZ