Deň matiek

Dňa 17. mája 2023 sme v našej obci v kultúrnom dome slávili Deň matiek, na ktorý sme pozvali všetky naše mamičky a starké. V úvode sme sa prihovorili našim mamám, kde sme vyzdvihli ich obetavosť, lásku a nenahraditeľnosť . Po príhovore nasledoval prednes básne venovaný všetkým mamám. K tomuto nádhernému sviatku im prišli popriať veľa zdravia, šťastia a lásky deti z Materskej školy, ktoré si pripravili pásmo piesní, veršov a tancov. Každá mamička dostala kvietok ako symbol vďaky . Ich sviatok sme im spríjemnili aj malým občerstvením. Úprimné ďakujeme všetkým mamičkám za to, že prišli s nami osláviť ich krásny sviatok ako aj všetkým účinkujúcim, organizátorom , ktorí svojou účasťou podporili toto krásne podujatie.