Deň úcty k starším 2018

Obec Zázrivá Vás srdečne pozýva na krátky kultúrny program pri príležitosti:

Dňa úcty k starším

28.10.2018 o 12:30 hod. do KD

V programe vystúpia deti z MŠ a ZŠ, DFS Zázrivček, Oravskí richtári, súčasťou podujatia bude kulinársky workshop a zasadenie lipy na námestí pri príležitosti 100.výročia vzniku Československej republiky.